Terms of use

Останнє оновлення:
7 лютого 2019

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

ПРИЙМАЮЧИ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦЬОМУ САЙТІ, ВИ АВТОМАТИЧНО ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ВСІ УМОВИ, ПРОПИСАНІ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ.
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИЩЕВИКЛАДЕНИМ, ПРОПОНУЄМО ВИВЧИТИ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА, І ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З БУДЬ-ЯКИМ ЙОГО ПОЛОЖЕННЯМ, ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ УМОВ І, ВІДПОВІДНО, ВІД УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНЬОГО.
ЯКЩО З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙНЯТИ УМОВИ, ПРОСИМО НЕГАЙНО ЗАЛИШИТИ САЙТ.

Зміст

 • 1. Про компанію
 • 2. Основні терміни
 • 3. Про конференцію
 • 4. Основні положення
 • 5. Права і обов’язки сторін
 • 6. Відповідальність сторін
 • 7. Обмеження відповідальності
 • 8. Відшкодування
 • 9. Вирішення спорів
 • 10. Інші положення
 • 11. Інтелектуальна власність
 • 12. Матеріали третьої сторони
 • 13. Надання інформації
 • 14. Управління контентом і комунікаціями
 • 15. Регулююче законодавство
 • 16. Поведінка користувачів
 • 17. Місце проведення конференції
 • 18. Мова конференції
 • 19. Відео та фотозйомка конференції
 • 20. Конфіденційність
 • 21. Безпека на конференції
 • 22. Участь в конференції осіб до 18 років
 • 23. Види квитків
 • 24. Порядок оплати
 • 25. Доставка квитків
 • 26. Знижки
 • 27. Оплата участі в конференції
 • 28. Заміна учасника конференції
 • 29. Скасування участі в конференції
 • 30. Скасування конференції і
  зміна істотних умов конференції
 • 31. Повернення грошових коштів
 • 32. Зміни в програмі
 • 33. Сторонні заходи
 • 34. Скарги
 • 35. Контактна інформація

Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркетингова агенція План» володіє і управляє сайтом конференції Архітектура Майбутнього (www.architectureofthefuture.com), включаючи всю інформацію на сайті, документи, тексти, аудіо та відео файли (за винятком інформації, що належить третій стороні, яка визначена нижче ), а також всіма продуктами і послугами, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Маркетингова агенція План».

Основні терміни

В даному документі викладені нижче терміни використовуються однаково в однині та у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна) в наступних значеннях:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркетингова агенція План» (далі « The Plan») – агенція повного циклу, що спеціалізується на маркетингу для архітектурної, інжинірингової і будівельної галузей, яка здійснює організацію та проведення Конференції Архітектура Майбутнього.
Сайт architectureofthefuture.com (далі « Сайт») – веб-сайт, що належить The Plan, інформаційний майданчик конференції Архітектура Майбутнього.
Конференція Архітектура Майбутнього – щорічна архітектурна конференція, що проводиться The Plan (далі – « Конференція»).
Фінансова установа – товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова установа «Вей Фор Пей» (далі – « Фінансова установа або Агент») уповноважена діяти на підставі укладених з The Plan договорів, яка має право надавати послуги з прийому платежів на користь The Plan за квитки (електронні квитки) на Конференцію.
Сервіс з продажу квитків – товариство з обмеженою відповідальністю «Онлайн Бізнес» (далі – « Сервіс з продажу квитків») за допомогою сервісу реєстрації онлайн квитків, який знаходиться за адресою architectureofthefuture2019.
ticketforevent.com, забезпечує Учасників можливістю вибирати варіанти відвідування Конференції та вносити оплату за електронний квиток різними способами.
Електронний квиток – документ, виданий на паперовому або електронному носії, що використовується для підтвердження права на відвідування Конференції, що містить всю необхідну інформацію про право на відвідування (унікальний штрих-код, назва події, дату, час і місце, будь-яку додаткову технічну або юридичну інформацію, номінальну вартість квитка, інші дані, необхідні для відвідування заходу, квиток може також містити інформацію про замовлення).
Учасник – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі і без винятків умови цього Положення у спосіб, визначений в даному Положенні, з метою участі в Конференції, що сплатила 100% -ю вартість квитка / квитків (електронного квитка / квитків) .
Суб’єкт ПД – фізична особа, персональні дані якого обробляються.
Персональні дані (далі « ПД») – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, які ідентифіковані або можуть бути ідентифіковані, оброблювані The Plan (наприклад, ім’я, прізвище, по батькові, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону, місце роботи, посада, коротка біографічна довідка, реквізити банківських рахунків і платіжних карток та інші відомості, мета обробки яких збігається з метою обробки ПД, і які будуть надані Суб’єктом ПД самостійно або отримані The Plan в процесі ведення своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг).
Обробка персональних даних (обробка ПД) – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення (вилучення), знищення ПД.
Замовлення – один або кілька квитків (електронних квитків) для участі в Конференції, обраних Учасником на Сайті і згрупованих разом під одним ідентифікаційним номером.
Види квитків – різні типи квитків, які передбачають різний набір можливостей для участі в Конференції.
Сторони – The Plan, Фінансова установа, Учасники, Треті сторони, Спікери, Партнери.
Спікери – учасники Конференції, що представляють презентацію на сцені або беруть участь в панельних дискусіях.
Партнери – компанії з різних сфер бізнесу, які надають підтримку Конференції та мають можливість просувати свою продукцію / послуги в рамках Конференції, а також збирати персональні дані учасників Конференції самостійно.
Третя сторона (третя особа) – будь-які фізичні та/або юридичні особи, які не є організатором Конференції, Учасником, Фінансовою установою, Спікером, Партнером, іншою стороною у зобов’язаннях з надання агенцією The Plan послуг, передбачених цим Положенням, але в силу законодавства або договірних відносин здатні набувати по ним права і обов’язки, нести відповідальність.
Умови використання – положення, що регулюють умови продажу квитків (Електронних квитків) на Конференцію, права і обов’язки, а також відповідальність усіх сторін, в тому числі, але не обмежуючись, Спікерів і Партнерів Конференції (далі – «< strong> Положення»).
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, визначаються відповідно до тлумачень, сформованих на Сайті, звичаями ділового обороту і чинним законодавством України.

Про конференцію

Конференція Архітектура Майбутнього – щорічна архітектурна конференція щодо впровадження нових технологій, метою якої є створення платформи для співпраці між:
– девелоперськими компаніями і архітекторами з метою створення нових сучасних знакових об’єктів архітектури;
– професіоналами і молодими архітекторами з метою передачі передового досвіду і практики;
– дизайном і новими технологіями, які вже сьогодні формують сучасний світ.

Основні положення

Дане Положення регулює умови продажу квитків (Електронних квитків) на Конференцію, права і обов’язки, а також відповідальність усіх сторін, в тому числі, але не обмежуючись, Спікерів і Партнерів Конференції, а також Третіх осіб. Це Положення набирає чинності з дня його опублікування на Сайті і діє протягом всього періоду послуг, що надаються The Plan.
The Plan несе відповідальність перед Учасником виключно за якість наданих послуг.
Прийняттям (безумовним прийняттям) умов даного Положення вважається факт оплати Учасником вартості квитка (Електронного квитка), при відсутності явно вираженої письмової угоди сторін (договору, меморандуму і т.п.) про інше.
The Plan має право вносити зміни і доповнення до Положення в будь-який час, але в будь-якому випадку такі зміни повинні публікуватися на Сайті Конференції – architectureofthefuture.com.
Якщо в будь-який час будь-яка умова Положення є або стає незаконною, недійсною або такою, яка не може бути реально виконана в будь-якому аспекті відповідно до законодавства України, це жодним чином не впливає на законність, дію або можливість виконання інших умов Положення. The Plan зобов’язується замінити недійсні положення такими положеннями, які максимально відповідають початковим намірам сторін (The Plan, Фінансової установи, Учасників, Спікерів, Партнерів і т.д.), що містилися в Положенні. Недійсність окремих умов Положення не тягне недійсності Положення в цілому.
The Plan залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд вносити зміни, доповнення в Положення як в цілому, так і до будь-якої його частини, в тому числі викласти в новій редакції, без попереднього повідомлення Учасників, Спікерів, Партнерів, Третіх сторін. Такі зміни, доповнення (нова редакція Положення) вступають в силу з моменту їх публікації (розміщення зміненого тексту Положення) на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.
Зазначені зміни не мають зворотної дії в часі і не поширюються на зобов’язання The Plan з надання послуг, раніше оплачених Учасником.
Учасники, Спікери, Партнери, Треті сторони самостійно відстежують зміну умов Положення.
Учасники, Спікери, Партнери вважаються повідомленими про внесення до Положення зміни (нової редакції Положення) з моменту опублікування цих змін на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.
Внесені до Положення зміни (нова редакція Положення), які вступили в силу, поширюються на всіх Учасників, Спікерів, Партнерів, Треті сторони.
Якщо після вступу в силу зазначених змін Положення Учасник, Спікер, Партнер, Третя сторона продовжують користуватися послугами The Plan і Сайтом, це свідчить про те, що Учасник, Спікер, Партнер, Третя сторона ознайомлені і згодні з такими змінами (новою редакцією Положення). Якщо Учасник, Спікер, Партнер, Третя сторона не згодні зі змінами Положення, повинні негайно припинити доступ до Сайту і його використання.
Якщо Учасник не приймає в повному обсязі умови цього Положення, продаж квитків (Електронних квитків) не проводиться. Придбані Учасником Квитки (Електронні квитки) не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Учасника на підставі не згоди Учасника з умовами цього Положення після прийняття його умов та оплати квитка (Електронного квитка). Повернення грошових коштів за придбані Учасником квитки (Електронні квитки) можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цим Положенням.

Права і обов’язки сторін

Учасник має право:
– отримувати інформацію з відкритих джерел про вартість квитків (Електронних квитків) на Конференцію;
– отримувати інформацію про правила продажу квитків (Електронних квитків) для Конференції, зазначених на веб-сайті Конференції;
– вибрати категорію Student, Student+, Senior, Senior+, Executive, AF After Party Ticket;
– придбати Квиток (Електронний квиток) за своїм вибором;
– вибрати спосіб оплати, зручний Учаснику, виконати оплату за допомогою сайту Продажі квитків. В цьому випадку Учасник зобов’язаний самостійно вивчити правила використання певного способу оплати;
– відмовитися від покупки квитка (Електронного квитка) до моменту оплати Заявки відповідно до умов, викладених у цьому Положенні;
– залишати коментарі та відгуки на оргкомітет Конференції;
– відвідати Конференцію, попередньо надавши роздрукований Квиток (Електронний квиток) або показавши Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, якщо цей пристрій дозволяє продемонструвати квиток для перевірки (сканування) системою контролю допуску на Конференцію;
– використовувати інші права, передбачені в цьому Положенні.
Учасник зобов’язаний:
– детально вивчити всі умови цього Положення і прийняти їх до оплати вартості квитка (Електронного квитка), а також всі додаткові правила і умови, що регулюють відносини між сторонами в рамках цього Положення;
– належним чином виконувати всі умови і вимоги, необхідні для надання послуг, зазначених на Сайті і в даному Положенні;
– негайно інформувати The Plan про всі обставини, які можуть вплинути на виконання The Plan своїх зобов’язань;
– відшкодовувати будь-які збитки, завдані The Plan відповідно до умов Положення та вимог законодавства України;
– нести повну відповідальність (в т.ч., але не обмежуючись, юридичну), за дані / інформацію, що надаються The Plan;
– оплатити вартість Замовлення в повному обсязі;
– не розміщувати, не публікувати, не передавати або не поширювати будь-які повідомлення, які можуть мати незаконний характер або завдавати будь-якої шкоди The Plan, Конференції, Фінансовій установі, Сервісу продажу квитків, Учасникам, Партнерам, Спікерам або Третім особам;
– в разі виникнення будь-яких проблем/незручностей/претензій, пов’язаних з відвідуванням і/або перебуванням на Конференції, Учасник зобов’язаний протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Конференції звернутися до The Plan за вказаними на Сайті контактами, із зазначенням та описом виниклих проблем/незручностей/претензій;
– своєчасно прибути до місця проведення Конференції;
– дотримуватися правил безпеки і умов цього Положення, встановлених The Plan;
– повідомити The Plan про особливі потреби під час перебування на Конференції (наприклад, про забезпечення доступу для людей з інвалідністю тощо) до початку її проведення;
– дотримуватися дисципліни і загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, проявляти повагу до The Plan, Оргкомітету, Спікерів, Партнерів, а також до осіб, які The Plan залучає для вирішення завдань Учасника, не посягати на їх честь, гідність і ділову репутацію;
– вибрати захід/лекцію на Конференції, який Учасник бажає відвідати, з дотриманням передбачених на Сайті вікових обмежень для відвідування даного заходу Конференції;
– на вимогу представників The Plan (особи з бейджом – «Організатор»), або на вимогу співробітників третіх осіб, залучених The Plan (охорона, персонал в зоні реєстрації), надавати документ, що засвідчує особу Учасника, Спікера, Партнера, при отриманні бейджа (квитка), що засвідчує прохід на Конференцію;
– на вимогу представників The Plan (особи з бейджом – «Організатор»), або на вимогу співробітників третіх осіб, залучених The Plan (охорона, персонал в зоні реєстрації), надавати документ, що засвідчує особу Учасника, Спікера, Партнера при будь-якому повторному вході на територію Конференції;
– не приносить (не приводити) будь-яких тварин на територію Конференції.
The Plan має право:
– вимагати від Учасника дотримуватися всіх процедур оформлення Замовлення і оплати відповідно до правил, викладених у цьому Положенні;
– відмовляти у продажу квитка Учаснику, якщо Учасник не приймає Положення відповідно до умов, викладених в ньому;
– змінювати будь-яке програмне забезпечення або обладнання Сайту Конференції, яке дозволяє функціонувати Сайту, при виявленні помилок або збоїв, щоб виконати технічне обслуговування або запобігти несанкціонованому доступу до Сайту Конференції;
– визначати тарифи для своїх послуг і змінювати їх на свій розсуд в будь-який час;
– вимагати від Учасника повної оплати вартості замовлення за квитки;
– проводити запис розмови між Учасником і call-центром The Plan;
– здійснювати розсилку інформаційних і рекламних матеріалів на контактні дані учасника (внесенням оплати за квиток (квитки) / Електронний квиток (квитки), Учасник підтверджує свою згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів The Plan і/або контрагентів The Plan);
– відмовити в подальшому обслуговуванні Учасника, якщо Учасник не дотримується будь-яких з пунктів цього Положення;
– від власного імені укладати договори з третіми особами для виконання своїх зобов’язань по організації і проведенню Конференції, при цьому The Plan самостійно і за свій рахунок оплачує послуги таких третіх осіб;
– тимчасово призупинити надання Учаснику послуг з технічних, технологічних, організаційних чи інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин;
– закрити доступ до Сайту і іншим ресурсам, припинити надання послуг без права на повернення грошових коштів у разі порушення Учасником, Спікером, Партнером правил поведінки, зокрема, але не обмежуючись, порушення правил про дотримання дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки, зазначених в даному Положенні . Під порушенням правил поведінки також розуміється використання Учасником, Спікером ненормативної лексики в період надання послуг, в тому числі онлайн, загальні заклики недовіри до The Plan публічно і в мережі Інтернет, реклама сторонніх інтернет ресурсів на Сайті і в соцмережах The Plan (при наявності), образи і погрози на адресу The Plan, спроби хакерських атак, порушення Учасником, Спікером виняткових авторських і/або майнових прав, а також прав інтелектуальної власності The Plan.
The Plan зобов’язаний надати Учаснику:
– необхідну інформацію про Конференцію;
– необхідну інформацію про умови компенсації за придбані квитки (Електронні квитки) для Конференції, якщо захід скасовано/змінено/відкладено. Вищевказана інформація повинна ґрунтуватися на офіційному листі від керівника The Plan. Інформація, опублікована на Сайті Конференції, буде вважатися повною і всеосяжною;
– можливість вибрати спосіб оплати квитка (Електронного квитка) з варіантів оплати, запропонованих на сайті Конференції;
– інформувати Учасника про зміни умов цього Положення, зміну ціни Квитків (Електронних квитків) на Конференцію, шляхом публікації інформації на Сайті Конференції;
– допомога у використанні Сайту Конференції, інструкції про те, як вибрати/зробити/оплатити/отримати Квиток (Електронний квиток), пояснити інші правила і умови відвідування Конференції;
– надавати послуги, передбачені цим Положенням, на умовах і в порядку, викладених в цьому документі.

Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Положенням, відповідно до законодавства України та умов цього Положення.
Відповідальність Фінансової установи перед Учасником обмежується організацією і полегшенням співпраці між The Plan і Учасником, спрямованим на продаж (купівлю) Квитка (Електронного квитка) для участі в Конференції.
Фінансова установа не несе відповідальності за скасування/заміну/відстрочку Конференції, інші обставини, у зв’язку з якими Конференція не відбулася.
Учасник несе всі можливі ризики, пов’язані з його діями (бездіяльністю), зробленими помилками і/або неточностями в поданих своїх даних або даних третіх осіб при використанні послуг, передбачених цим Положенням.
The Plan відмовляється від відповідальності за будь-який збиток і/або моральну шкоду, завдану Учасником у зв’язку з його / її помилкою і/або нерозумінням інформації про порядок оплати, а також про отримання та використання послуг або про зміст положень цього Положення.
The Plan відмовляється від відповідальності за зберігання і захист квитка від копіювання, крадіжки, пошкодження і т.д., якщо квиток (Електронний квиток) був отриманий Учасником відповідно до умов цього Положення.
The Plan, Фінансова установа звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Положення, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не передбачувані і не можуть бути запобігти певними заходами, включаючи, але не обмежуючись наступними: погодних та природних катаклізмів (пожежа, повінь, землетрус, замерзання моря, протоки, портів і т.д., закриття шляхів, проток, каналів, перевалів) і інших стихійних лих, політичних катаклізмів, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, які створюють перешкоди для виконання умов даного Положення, громадянських заворушень, трудових страйків, дій органів державної влади та місцевого самоврядування України, що забороняють або обмежують виконання зобов’язань за цим Положенням, відсутність електроенергії, помилок, несправностей і збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах, будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на виконання The Plan умов Положення, а також в інших випадках, передбачених Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» та / або законодавством України.
При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань, передбачених Положенням, термін виконання Сторонами таких зобов’язань відсувається відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення наслідків, але не більше 60 календарних днів.
Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає сторонам права посилатися надалі на дію обставин непереборної сили.
Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним компетентним органом.

Обмеження відповідальності

Ні в якому разі The Plan, співробітники, керівники або інші пов’язані особи (спонсори, посередники, представники, партнери, субагенти або будь-які інші особи, включаючи осіб, які діють від імені Фінансової установи) не несуть відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду і нематеріальний збиток, понесені в результаті покупки квитка (Електронного квитка) на Конференцію, а також в разі несанкціонованого доступу до персональних даних Учасника, третіх осіб, зазначених Учасником.
The Plan не несе відповідальності за порушення умов Положення в разі надання Учасником недостовірної та / або неповної інформації про себе при оформленні Замовлення і оплати послуг, в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Учасником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.).
The Plan не несе відповідальності в разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник через недостовірність, недостатності або несвоєчасність підтверджуючих відомостей, наданих Учасником, Спікером, Партнером а також виникли внаслідок інших порушень умов цього Положення з боку учасника, Спікера, Партнера.
The Plan не несе відповідальності в разі невідвідування Учасником Конференції з незалежних від The Plan (організатора Конференції) обставинам. У разі невідвідування Учасником Конференції з незалежних від The Plan обставинам, вартість квитка (Електронного квитка) придбаного Учасником, не повертається.
The Plan не несе будь-якої відповідальності, в тому числі юридичну, за будь-яке особисте майно Учасника, Спікера, Партнера, втрачене, вкрадене, пошкоджене або іншим чином повністю або частково втрачене на Конференції. У зазначених випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи з метою встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб. Учасники, Спікери, Партнери не повинні своїми діями, вчиненими в зв’язку з повною або частковою втратою майна, порушувати нормальний хід Конференції, створювати будь-які складності/перешкоди/незручності/конфлікти для присутніх на Конференції осіб, в тому числі з метою вирішення питань, пов’язаних з втраченим майном.
The Plan не несе відповідальності за невідповідність Конференції очікуванням Учасника, Спікера і його суб’єктивною оцінкою. The Plan не дає Учаснику, Спікеру жодних гарантійних зобов’язань щодо послуг, що надаються, включаючи (список не є вичерпним): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач і побажань Учасника, Спікера.
The Plan не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми Конференції, розкладу Конференції та інших умов проведення Конференції.
The Plan докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. The Plan не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, який є наслідком зазначених збоїв і неточностей.
The Plan не несе відповідальності за належну роботу і захист каналів зв’язку, захист, умови роботи і правильну роботу комп’ютерного обладнання та іншого устаткування, програмного забезпечення, використовуваного Учасником для входу на сайт Конференції.
The Plan не несе відповідальності перед Учасниками, Спікерами, Партнерами або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, пов’язані з використанням послуг The Plan.

Відшкодування

Учасник зобов’язаний відшкодувати The Plan і забезпечити, щоб агентство The Plan не постраждало від будь-яких збитків, претензій, витрат якої відповідальності, які можуть виникнути будь-яким чином в зв’язку з наданням агентством The Plan послуг по організації і проведенню Конференції згідно з цим Положенням, за винятком випадків, коли остаточно за рішенням суду визначено, що зазначені збитки, претензії або відповідальність є прямим результатом грубої необережності або свідомих винних дій уповноважених представників The Plan. Будь-яка подібна вимога буде обмежена розміром розумних передбачених збитків, які є прямим наслідком характеру таких дій і не включатимуть упущену вигоду, непрямі збитки та штрафні санкції.

Вирішення спорів

Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом двох днів з моменту закінчення Конференції Учасник, Спікер, Партнер не пред’явив The Plan письмову претензію з докладним обґрунтуванням порушень The Plan з посиланням на норми чинного законодавства України.
Учасники та The Plan вживатимуть заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з даного Положення або в зв’язку з його виконанням, шляхом переговорів.
При неможливості досягнення згоди шляхом переговорів будь-який спір, який виникає з/або/в зв’язку з цим Положенням, усіма змінами до нього (в тому числі суперечка щодо їх існування, дійсності або припинення, або наслідків визнання їх недійсними), розглядається в суді відповідно до законодавства України.

Інші положення

Умови Положення вважається прийнятими з моменту оплати Учасником вартості квитка (Електронного квитка) відповідно до умов цього Положення.
Прийнявши відмову від відповідальності даного Положення, Учасник, Спікер, Партнер підтверджує свою юридичну компетентність і договірні можливості, фактичний намір виконувати умови цього Положення на умовах, зазначених в цьому Положенні, без будь-яких примусів і примусу до прийняття умов Положення, його повне розуміння умов і термінології , використовуваних в даному Положенні українською мовою, правове використання банківської платіжної картки, а також реалізує і підтверджує відповідальність за зобов’язання, покладені на його в результаті прийняття умов Положення.
Вся інформація, пов’язана з предметом цього Положення і надається Сторонами один одному, буде розглядатися як конфіденційна і не може бути розкрита будь-якою стороною без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.
Всі питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються нормами чинного законодавства України.

Інтелектуальна власність

Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, продукти і послуги, які містяться на Сайті, захищені авторським правом і товарними знаками, а також законодавством про інтелектуальну власність, тому будь-яке використання матеріалів сайту без відповідного посилання на джерело буде порушувати в законодавчому порядку права Сайту.
Учасник, Спікер, Партнер беззастережно погоджується і підтверджує, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні і будь-які інші матеріали), доступ до яких Учасник, Спікер, Партнер отримав в зв’язку з одержанням ним послуг відповідно до цього Положення, в повному обсязі належать The Plan і/або іншим законним правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.
Учасникам, Спікерам, Партнерам забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином (способом) використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану The Plan в рамках цього Положення інформацію, ідеї і/або матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім випадків, передбачених законодавством України.
Прийняттям умов Положення Учасник, Спікер, Партнер, треті особи підтверджують, що не будуть копіювати, відтворювати на свій розсуд, використовувати ідеї, не викачувати, не поширювати матеріали Сайту, його продукти і послуги, якщо це прямо не дозволено законними правовласникам або законодавством України.

Матеріали третьої сторони

На додаток до продуктів і послуг, які рекламує Сайт, цей Сайт також рекламує і надає доступну інформацію про продукти та послуги третіх сторін. Всі продукти і послуги третіх сторін регулюються окремими угодами (договорами) про співпрацю між маркетинговим агентством The Plan і третіми сторонами.
The Plan не дає ніяких гарантій і не бере на себе ніякої відповідальності за матеріали третіх сторін, включаючи будь-яку відповідальність, що виникає в результаті несумісності продуктів і/або послуг третіх сторін, а також продуктів та/або послуг, що надаються The Plan. Ви погоджуєтеся з тим, що The Plan звільняється від залучення до будь-якого виду відповідальності (в т.ч. юридичної) щодо матеріалів Третьої сторони.

Надання інформації

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року Учасник, Спікер, Партнер підтверджують і погоджуються надавати свої ПД, а також ПД третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, Партнером, а Фінансова установа та Сервіс з продажу квитків отримує такі ПД в процесі оформлення Ордери на видачу квитка (Електронного квитка) та надання Учаснику інших послуг Фінансової установи, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки, уповноважений отримувати Квитки (Електронні квитки) (при замовленні квитків (Електронних квитків)) та адресу електронної пошти.
Умови обробки ПД і перелік ПД, які можуть оброблятися The Plan, передбачений Політикою конфіденційності розміщеної на Сайті.
Персональні дані Учасника, Спікера, Партнера обробляються відповідно до законодавства України. Учасник, Спікер, Партнер погоджується на автоматичну обробку та/або обробку без застосування автоматизованих засобів своїх ПД агентством The Plan щодо надання послуг, передбачених цим Положенням.
Учасник, Спікер, Партнер також погоджується на збір, накопичення, зберігання та іншу обробку ПД Учасника, Спікера, Партнера, а також ПД третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, Партнером, включаючи передачу таких ПД третім особам без додаткового повідомлення Учасника, Спікера про таку передачу. Приймаючи умови даного Положення, Учасник, Спікер, Партнер підтверджує, що він/вона повідомлені про включення в особисту базу даних The Plan своїх ПД, а також ПД третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, і про права, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних».
Оскільки обробка ПД Учасника, Спікера, Партнера і персональних даних третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, здійснюється щодо виконання умов, передбачених Положенням, ніякої додаткової згоди Учасника, Спікера, Партнера або третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, не надається Агенту для обробки їх ПД. Період використання ПД може бути безстроковим. Учасник, Спікер, Партнер забезпечує і несе відповідальність за те, що його ПД, а також ПД третіх осіб, зазначених Учасником, Спікером, Партнером в заявці при оформленні Замовлення і наданні послуг Фінансової установи, добровільно надаються Учасником, Спікером, Партнером і третіми особами, і що ці треті особи прочитали і згодні з цими умовами Положення.

Управління контентом і комунікаціями

The Plan залишає за собою право на власний розсуд додавати або видаляти будь-який контент на Сайті, а також залишає за собою право обмежити, призупинити або припинити доступ до всіх або частини цього Сайту в будь-який час, якщо у The Plan є підстави для цього без попереднього повідомлення або відповідальності.
Крім того, The Plan залишає за собою право видалити ваш контент або можливість підписки, якщо у The Plan є переконання в тому, що ви порушили ці Умови використання або положення законодавства, або що таке видалення необхідно для дотримання вимог законодавства або для захисту прав The Plan або третіх осіб.
Всі матеріали, які ви відправляєте на Сайт, включаючи електронні листи, стають єдиним і винятковим майном The Plan, і The Plan може відтворювати, поширювати, демонструвати і іншим чином використовувати цей матеріал у всіх джерелах і в засобах масової інформації, які відомі або в подальшому будуть розроблені в світі і без будь-якої компенсації.

Регулююче законодавство

Дане Положення, всі зміни до нього, і всі питання, які виникають або стосуються їх, регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

Поведінка користувача

При використанні Сайту Учасник, Спікер, Партнер погоджується:
– не порушувати або не втручатися в користування Сайтом будь-яким іншим користувачем;
– не завантажувати або іншим чином не передавати через Сайт будь-які віруси або інші шкідливі, руйнівні файли;
– не створювати фіктивну особистість;
– не використовувати або не намагатися використати чужий обліковий запис, пароль, послуги або системи;
– не використовувати автоматичні механізми (включаючи, крім іншого, роботів, павуків, автономних читачів, збір ботів або інший механізм) для вилучення, завантаження, зберігання, розмноження або відтворення Сайту або його вмісту;
– не намагатися завантажувати і/або передавати будь-який контент, на який ви не маєте права передавати і/або порушувати права третіх осіб;
– не порушувати або перешкоджатиме безпеці чи іншим чином завдавати шкоди Сайту, або будь-яких продуктів або послуг, матеріалів Сайту, системних ресурсів, облікових записів, паролів, серверів або мереж, підключених до Сайту або доступним через Сайт або будь-яким афілійованим або пов’язаним сайтам;
– не розміщувати будь-які матеріали, що містять наклеп, непристойну, порнографічну, образливу, загрозливу, незаконну інформацію або інформацію, що стосується азартних ігор, не вторгатися в приватне життя.

Місце проведення конференції

Конференція Архітектура Майбутнього буде проходити на окремій локації, повністю забезпечує Учасників всім можливим технічним обладнанням для відео і звуку, можливістю для харчування протягом 3 днів конференції.

Мова конференції

Офіційною робочою мовою Конференції є англійська. Також буде здійснюватися і транслюватися через навушники синхронний переклад на українську та російську мови.

Відео та фотозйомка конференції

Конференція буде всебічно документована. При вході на локацію Конференції Учасники погоджуються на безкоштовну публікацію і використання фотографій, фільмів і аудіозаписів, які виробляються на Конференції, а також можуть брати участь у відповідних заходах. Якщо Учасник дає інтерв’ю співробітникам Конференції, він надає дозвіл на необмежене використання створеного матеріалу.
The Plan має право проводити фотозйомку, аудіо- і відеозапис Конференції в цілому і його Учасників, Спікерів, відвідувачів Конференції, третіх осіб на території Конференції, зокрема. The Plan (його співробітники, контрагенти і довірені особи) має право використовувати/розміщувати/публікувати зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали на свій розсуд, у тому числі, але не обмежуючись, розміщувати в будь-яких засобах масової інформації, друкованих виданнях, в мережі Інтернет, на Сайті, без отримання на те додаткової згоди від Учасника, Спікера, Партнера, відвідувачів Конференції, третіх осіб і без оплати зазначеним особам будь-яких винагород.

Конфіденційність

Учасник, Спікер, Партнер погоджується з тим, що The Plan має право за свій рахунок розміщувати/використовувати/друкувати/публікувати рекламні та інші матеріали, в тому числі, але не обмежуючись, в засобах масової інформації, в [буклеті, програмі] Конференції, на Сайті, які містять інформацію про спікерів, Учасника, Партнера, та/або його делегатів (найменування компанії, логотип компанії, профіль діяльності компанії, посади делегатів, номери телефонів, адреси електронної пошти).

Безпека на конференції

Протягом 3 днів Конференції The Plan забезпечує чергову медичну бригаду, а також службу охорони, спрямовану на забезпечення порядку.

Участь в конференції осіб до 18 років

Учасники віком до 18 років повинні надати наступні документи: копію паспорта або іншого посвідчення особи як для осіб, які не досягли 18 років, так і для супроводжуючої сторони, копію свідоцтва про народження дитини, нотаріально засвідчений лист – згоду, підписаний обома батьками або законним опікуном/піклувальником (або одним з батьків з документом, що підтверджує утримання другого з батьків під вартою).
The Plan залишає за собою право відмовити в допуску будь-кому, хто не виконує ці вимоги до документації.
Діти у віці до 3 років допускаються безкоштовно за умови, що вони супроводжуються батьком або опікуном.
Вимоги по віку*:
– 3 роки і менше: присутність супроводжуючого на час проведення Конференції; для малолітнього не потрібно квиток (Електронний квиток);
– 3 – 16 років: присутність супроводжуючого на час проведення Конференції; квиток (Електронний квиток), необхідний для малолітнього / неповнолітнього і супроводжуючого;
– 16 – 18 років: дозвіл опікуна / піклувальника; квиток (Електронний квиток) потрібно тільки для неповнолітнього;
– 18 +: потрібно квиток (Електронний квиток).
* Дата народження на день початку Конференції

Види квитків

Конференція надає Учасникам можливість придбання 3 видів квитків.
Студентський квиток, або Student (та Student+ з додатковою опцією синхронного перекладу)
Студентський квиток відноситься до пільгових квитків. У його вартість входить доступ до всіх виступів і активностей Конференції протягом 3 днів Конференції.
Простий квиток, або Senior (та Senior+ з додатковою опцією синхронного перекладу)
У вартість Простого квитка входить доступ до всіх виступів і активностей Конференції протягом 3 днів Конференції, а також доступ до відео і презентацій після Конференції.
Квиток підвищеного класу, або Executive
У вартість квитка Підвищеного класу входить доступ до всіх виступів і активностей Конференції протягом 3 днів Конференції, доступ до відео і презентацій після Конференції, доступ в Speaker & Partner lounge zone всі дні конференції, кава-брейки, обіди протягом 3 днів Конференції, участь в AF After Party.

Порядок оплати

Учасник оплачує вартість Замовлення шляхом 100% передоплати з використанням будь-якого способу оплати, пропонованого Сервісом з продажу квитків, і зазначеного на веб-сайті Конференції.
Вартість Замовлення і послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків вважається оплаченою, якщо платіжна система надає інформацію про зарахування грошових коштів в розмірі 100% вартості Замовлення і послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків з рахунку Учасника на користь Фінансової установи або переведення грошей на поточний рахунок Фінансової установи (в разі оплати за допомогою платіжних систем, доступ до яких здійснюється з веб-сайту Сервісу з продажу квитків).
У разі оплати Замовлення за допомогою банківської карти Учасник зобов’язаний використовувати тільки картку, видану на ім’я Учасника.
Після оплати Замовлення і послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків в повному обсязі Замовлення вважається проданим та у Учасника виникає право відвідати Конференцію.
При несплаті або частковій оплаті Замовлення і/або послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків Замовлення вважається непроданим і анулюється.

Доставка квитків

Сервіс з продажу квитків відправляє повідомлення на електронну адресу Учасника з прикріпленим електронним квитком з унікальним штрих-кодом, який повинен бути роздрукований або збережений в пам’яті технічного пристрою, що належить Учаснику, якщо такий пристрій дозволяє продемонструвати Електронний квиток для перевірки (сканування) системою контролю допуску до місця проведення Конференції. Форма квитка допускає одноразове відвідування Конференції за допомогою перевірки системою контролю допуску до місця проведення Конференції.

Електронні квитки

При покупці Електронного квитка Учасник повинен надати свою діючу і поточну адресу електронної пошти і вказати свої персональні дані, зазначені в цьому Положенні та необхідні для обробки персональних даних одержувача Електронного квитка.
Учасник бере на себе відповідальність і погоджується з тим, що він/вона несе повну відповідальність за надання неправильної або недійсної адреси електронної пошти, доступ до його/її облікового запису електронної пошти, захист електронної пошти Учасника та отримання Електронного квитка на Конференцію від доступу третіх осіб.
Електронний квиток відправляється на адресу електронної пошти, вказану Учасником, за умови дотримання Учасником вимог цього Положення і оплати 100% вартості Замовлення і послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків.
Учасник зобов’язаний роздрукувати Електронний квиток самостійно і за свій рахунок. При роздруківці Електронного квитка Учасник зобов’язаний упевнитися, що Електронний квиток надрукований належної якості. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, викладеного в цьому пункті, Учасник несе повну відповідальність за вищевказані дії (бездіяльність), в тому числі випадки, коли керівник The Plan і/або співробітник Конференції обмежують доступ Учасника на Конференцію.
Учасник несе особисту відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка керівник The Plan і/або співробітник Конференції надає доступ до Конференції особі, яка першою пред’явить такий Електронний квиток для перевірки (сканування) системою контролю допуску до місця проведення Конференції.

Знижки

The Plan залишає за собою право вводити будь-які акції з продажу квитків (Електронних квитків) на будь-якому етапі продажу до 24.00 08 Жовтня 2019 включно.

Оплата участі в конференції

Оплата участі в Конференції можлива до 24.00 08 Жовтня 2019 включно. У перший день проведення Конференції, а саме, 09 Жовтня 2019, оплата за участь в Конференції буде неможлива, і продаж квитків (Електронних квитків) буде закрито.
The Plan залишає за собою право відмовити в допуску на Конференцію, якщо плата не отримана.
Квитки для студентів
Студенти у віці до 27 років мають можливість придбати квитки (Електронні квитки) на Конференцію за пільговою ціною. Організатору Конференції має бути надано свідоцтво про зарахування до державного університету або іншого вищого навчального закладу. Якщо такий доказ не може бути надано, організатор Конференції залишає за собою право відмовити в допуску до Конференції.

Заміна учасника конференції

Учасник може замінити делегата Конференції по оплаченому квитку (Електронного квитка) Учасника Конференції, але не пізніше, ніж за 7 днів до Конференції, надіславши запит про заміну учасника Конференції на пошту hello@architectureofthefuture.com, вказавши в темі листа «Заміна учасника Конференції».
Заміна вважається такою, що відбулася, якщо The Plan підтвердив заміну учасника електронною поштою і отримав контактні дані нового учасника, а також його підтвердження про участь в Конференції.

Скасування участі в конференції

У разі скасування Учасником своєї участі в Конференції Учасник має право:
– отримати 90% -й кредит на участь в будь-якому іншому заході The Plan, проведеному в Україні або будь-якій країні, при цьому адміністративний збір у розмірі 10% від вартості квитка/Електронного квитка не повертається;
АБО
– звернутися до The Plan з проханням здійснити повернення вартості квитка/Електронного квитка, придбаного Учасником, в порядку, передбаченому розділом «ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ» цього Положення.

Скасування конференції і зміна істотних умов конференції

У разі скасування Конференції агентством The Plan, Учасник має право:
– отримати 90%-й кредит на участь в будь-якому іншому заході The Plan, проведеному в Україні або будь-якій країні, при цьому адміністративний збір у розмірі 10% від вартості квитка/Електронного квитка не повертається;
АБО
– звернутися до The Plan з проханням здійснити повернення вартості квитка/Електронного квитка, придбаного Учасником, в порядку, передбаченому розділом «ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ» цього Положення.
У разі зміни агентством The Plan істотних умов Конференції (дата або місто проведення) Учасник має право:
– отримати 90%-й кредит на участь в будь-якому іншому заході The Plan, проведеному в Україні або будь-якій країні, при цьому адміністративний збір у розмірі 10% від вартості квитка/Електронного квитка не повертається;
АБО
– звернутися до The Plan з проханням здійснити повернення вартості квитка/Електронного квитка, придбаного Учасником, в порядку, передбаченому розділом «ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ» цього Положення.
The Plan не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, заподіяну Учаснику, Спікеру, Партнеру, Третім особам в результаті скасування/заміни/перенесення Конференції, крім випадків передбачених Положенням. The Plan не несе ніякої відповідальності у випадках виникнення обставин надзвичайного характеру, в результаті якого відбувається скасування/заміна/перенесення Конференції через дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), передбачених Положенням, випадкової події, непередбаченого випадку або будь-якого іншого події, яка унеможливлює, робить незаконним або проблематичним проведення Конференції.

Повернення грошових коштів

Кошти, що надійшли The Plan в якості оплати вартості квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню Учаснику тільки в разі відміни/заміни/перенесення Конференції, а також в інших випадках, передбачених Положенням. Інші умови для повернення сплачених грошових коштів за придбаний квиток/Електронний квиток відсутні.
Учасник, який придбав квиток/Електронний квиток і зробив всі необхідні платежі, може звернутися до The Plan з проханням здійснити повернення придбаного ним Електронного квитка та отримати сплачені за нього кошти, в разі:
– скасування Конференції;
– зміни істотних умов Конференції (дата або місто проведення Конференції);
– скасування участі Учасника в Конференції;
– заміни раніше придбаного квитка/Електронного квитка на квиток/Електронний квиток іншого виду на ту ж Конференцію, і/або на інший захід проводиться The Plan.
У разі виникнення однієї з вищевикладених причин, Учасник звертається до The Plan зі зверненням на електронну адресу hello@architectureofthefuture.com і надає копію документа, що підтверджує його особу.
Таке звернення обов’язково має містити дані особи, що звертається: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, назва Конференції, кількість квитків і їх штрих-код, вартість квитка/Електронного квитка, номер банківської карти (на зазначену карту буде здійснено перерахування коштів), причина повернення квитка/Електронного квитка, дата, підпис і приймається The Plan тільки при дотриманні Учасником зазначених вимог до такого звернення. За поверненням коштів може звернутися тільки Учасник, дані якого вказані в замовленні.
При зверненні, направленому Учасником на підставі п.3 вищевикладеного переліку, сума повернення складає 90% від вартості квитка за вирахуванням 10% вартості Послуг Фінансової установи та Сервісу з продажу квитків.
Якщо звернення відбулося менш, ніж за 7 (сім) днів до початку Конференції, Учаснику вартість квитка/Електронного квитка, придбаного Учасником, не повертається.
Термін повернення вартості послуг може становити 30 календарних днів, але не більше.
Звернення, спрямоване Учасником на підставі п.4 вищевикладеного переліку – приймається The Plan тільки в разі, якщо таке звернення надійшло не менше, ніж за 7 робочих днів до початку Конференції, на відвідування якої придбаний Електронний квиток. В даному випадку рішення про задоволення і/або відмову в поверненні коштів Учаснику за придбаний ним Електронний квиток приймає The Plan.
При зверненні, направленому Учасником на підставі п.1-2 вищевикладеного переліку Учаснику повертається 90% від вартості квитка/Електронного квитка, придбаного Учасником.
Повернення грошових коштів Учаснику за придбаний ним квиток/Електронний квиток на підставі п.1-2 вищевикладеного переліку здійснюється Агентом тільки в разі, якщо The Plan надав відповідний дозвіл Фінансовій установі, а також надав Фінансовій установі необхідну кількість грошових коштів.
Повернення грошових коштів за квитки/Електронні квитки, куплені зі знижкою (за акційною ціною) здійснюється в розмірі фактично перерахованих коштів. Грошовий еквівалент знижок не повертається.
Повернення вартості адміністративного збору в розмірі 10% від номінальної вартості квитка/Електронного квитка в будь-якому разі не здійснюється.

Зміна в програмі

Програма Конференції, зазначена на Сайті, є попередньою. Окремі положення програми Конференції можуть бути змінені або виключені The Plan в односторонньому порядку.
Учасник визнає, що він не може претендувати на компенсацію від організатора Конференції, якщо відбулися зміни в програмі або хто-небудь зі спікерів скасувався. Ця умова приймається Учасником за допомогою прийняття умов Положення.
Категорично забороняється будь-якій компанії, організації або відвідувачеві намагатися організувати будь-який захід, припускаючи або позиціонуючи його, що він організований спільними зусиллями чи під брифом Конференції або агенції The Plan.

Сторонні заходи

The Plan має право проводити сторонні заходи самостійно або із залученням партнерів, які можуть бути не включені в основні дати проведення Конференції або в основну програму Конференції. Інформація про всі заходи буде розміщена на Сайті Конференції, а також додана в інформаційні розсилки Конференції.
Відвідування сторонніх заходів Учасниками Конференції є добровільним і безкоштовним, якщо інші умови не вказані окремо.
The Plan залишає за собою право проводити закриті сторонні заходи і визначати перелік гостей на свій власний розсуд.

Скарги

Скарги можуть бути спрямовані на hello@architectureofthefuture.com.
Ми будемо прагнути вирішувати будь-які скарги якнайшвидше.
Всі претензії чи скарги, пов’язані з цим Положенням, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії (скарги) розглядаються The Plan в добровільному порядку.

Контактна інформація

Юридична адреса: Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Літера «Г»
Поштова адреса: Україна, 02121, м Київ, а/с 12
Адреса електронної пошти: hello@architectureofthefuture.com